Zmluva č. 118/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:118/2010
Dodávateľ:Ing. Marián Bulla, Tvrdošín, Medvedzie 132
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Belá
Zmluvne dohodnutá čiastka:299 244,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:299 244,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy