Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie zisťovania reálneho počtu diabetikov v dospelom veku na SR a na refundáciu nákladov medzi MFN a ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 714 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy