Zmluva č. 116/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:116/2010
Dodávateľ:Ing. Michal Kráľ - GEODET, Martin, Maše Haľamovej 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kláštor pod Znievom
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 689,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 689,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy