Zmluva č. 114/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:114/2010
Dodávateľ:Ing. Marián Bulla, Tvrdošín, Medvedzie 132
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolný Kalník
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 543,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 543,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:637,89
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy