Zmluva č. 113/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:113/2010
Dodávateľ:Ing. Michal Kráľ - GEODET, Martin, Maše Haľamovej 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Diaková
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 480,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 480,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:806,51
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy