Zmluva č. 341/2007-3100-2030/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:341/2007-3100-2030/2007
Dodávateľ:Treva, s.r..o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:298,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:298,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy