Zmluva č. PZ 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PZ 1/2008
Dodávateľ:JUDr. Martin Puchala - advokát
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie právnej služby spočívajúcej v zastupovaní klienta v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:559,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy