Zmluva č. 10019591

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10019591
Dodávateľ:Vaša stravovacia, spol, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy