Zmluva č. 10 / 2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10 / 2009
Dodávateľ:Alžbeta Elexová - REFLEX
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy