Zmluva č. PZ 1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PZ 1/2009
Dodávateľ:PUCHALA & Partners, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie právnej služby spočívajúcej v zastupovaní klienta v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice II
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 344,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 000,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy