Zmluva č. 10021624

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10021624
Dodávateľ:Vaša stravovacia, spol, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 000,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy