Zmluva č. KZ 2 / 2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 2 / 2010
Dodávateľ:Alžbeta Elexová - REFLEX
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 100,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy