Zmluva č. 2-829-006035

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2-829-006035
Dodávateľ:QBE poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie motorového vozidla Škoda SuperB
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:826,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy