Zmluva č. 108/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:108/2006
Dodávateľ:Jozef Dibdiak - SKIJUD, Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Zákamenné
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 567,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 567,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 713,40
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy