Zmluva č. 106/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:106/2006
Dodávateľ:Ing. Marián Bulla, Tvrdošín, Medvedzie 132
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolný Štefanov
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 405,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 405,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 081,07
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy