Zmluva č. 08080

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08080
Dodávateľ:Allianz a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PZP motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KUZP TT

Prílohy