Zmluva č. Komisionárska zmluva

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Komisionárska zmluva
Dodávateľ:Le Chéque Déjeuner, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 570,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 650,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

Prílohy