Zmluva č. Zmluva o právnej službe

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o právnej službe
Dodávateľ:JUDr. B. Novák
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právne služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:223,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:223,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

Prílohy