Zmluva č. R_9002/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R_9002/2008
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie WINIBEU a WINPAM
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:693,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Poznámka:Na dobu neurčitú

Prílohy