Zmluva č. 140/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:140/2005
Dodávateľ:IURA EDITION spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie ASPI a jeho aktualizácia
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 884,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:634,13
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Poznámka:Na dobu neurčitú

Prílohy