Zmluva č. 10002535

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10002535
Dodávateľ:Vaša stravovacia spol., s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

Prílohy