Zmluva č. 13300212229

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13300212229
Dodávateľ:Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor poistení 17 osob. motor. vozidiel.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 987,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 987,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy