Zmluva č. 6230371517

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6230371517
Dodávateľ:Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarij. Poistenie motorového vozidla BB 101CG
Zmluvne dohodnutá čiastka:460,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:460,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy