Zmluva č. 02/002027/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/002027/2002
Dodávateľ:VIX - stravné lístky s. r. o., , Žilina, Murgašova 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov pre Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy