Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
123/2010 DIBDIAKGEO s.r.o., Dolný Kubín, Ul. Beňovolehotská 2131/50 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Medzihradné 7 644 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 01.04.2010 03.09.2012
69/2008 DIBDIAKGEO s.r.o., Dolný Kubín, Ul. Beňovolehotská 2131/50 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pucov 25 413 9 403 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 14.07.2008 04.01.2011
128/2008 DATASET - Ing. B. Hazda , Žilina, Nám. Ľ. Štúra 1 Kúpna zmluva - dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov pre Katastrálny úrad v Žiline. 39 501 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 08.01.2009
15/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľká Čierna 39 027 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.02.2008 30.11.2011
29/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Varín 102 512 82 028 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.11.2010
57/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brezany 22 093 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.07.2008 30.09.2011
59/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podhorie 27 309 5 462 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.07.2008 31.10.2011
60/1999 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vranie 31 343 6 344 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 15.11.2010
61/1999 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kunerad 29 158 5 635 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.09.2010
R-16/1996 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bánová 52 416 6 794 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 30.09.2010
R-88/1996 Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lúčky 41 992 22 259 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 15.12.2010
R-89/1996 Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brodno 43 157 8 129 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 31.12.2010
21/1998 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vrútky 170 510 72 248 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 31.07.2011
42/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kolárovice 239 741 35 961 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.06.1999 30.09.2011
43/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľké Rovné 285 619 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.06.1999 01.02.2012
107/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mojšova Lúčka 18 312 3 662 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.12.2006 01.03.2012
118/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Štiavnik 57 439 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 31.12.2012
52/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Nezbudská Lúčka 41 150 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 30.04.2012
56/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stráža 16 306 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 28.02.2012
66/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ďanová 13 242 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 01.02.2012