Zmluva č. ZOD/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD/2008
Dodávateľ:Vincent Holúbek, Skalica, Rúžová 29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prestavba budovy Správy katastra Skalica" - vybudovanie bezbariérového vstupu a prestavba oplotenia v administratívnej budove
Zmluvne dohodnutá čiastka:808,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:808,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy