Zmluva č. ZOD 8/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 8/2008
Dodávateľ:František Lukačovič "IN-EX", Zeleneč, Zeleneč 368
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava omietok v miestnostiach č. 111, 112 a 113 a ich vymaľovanie a vymaľovanie archívov Katastrálneho úradu v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 106,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 106,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy