Zmluva č. 3/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2010
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. R_9016/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:71,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy