Zmluva č. 1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2010
Dodávateľ:LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 028/2006/V
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 617,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 617,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia Žilina

Prílohy