Zmluva č. 61/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2009
Dodávateľ:Štátna ochrana prírody SR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy