Zmluva č. 26/06/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/06/2009
Dodávateľ:Jozef Slíž - JODYGAS
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 399,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 399,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KSÚ v Nitre
Poznámka:Kurenárske práce, výmena ventilov

Prílohy