Zmluva č. 01012006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01012006
Dodávateľ:Ing. Milan Šemelák
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - poskytovanie služieb v oblasti BOZP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy