Zmluva č. 163/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:163/2008
Dodávateľ:Dem-ter SK, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Objednávka na dodávku a montáž plastových výplní stavebných otvorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 676,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 676,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy