Zmluva č. 01062007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01062007
Dodávateľ:Dana Barbaričová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy