Zmluva č. 10024214

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10024214
Dodávateľ:VAŠA Slovensko, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:21 600,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy