Zmluva č. 23/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2010
Dodávateľ:Miroslava Ševčíková
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva číslo 001/2011 UP o poskytnutí služieb - upratovanie priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 864,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 864,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Poznámka:Celková cena pozostáva z mesačnej platby 233,- € a polročnej platby 34,- €

Prílohy