Zmluva č. P117717

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:P117717
Dodávateľ:Vaša stravovacia s r.o., Račianske Mýto 1/B, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie poskytovania stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 704,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 704,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 720,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Poznámka:Vyčlenené finančné prostriedky predstavujú len náklady organizácie na stravovanie zamestnancov.