Zmluva č. 59/HS/2010/100/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:59/HS/2010/100/2010
Dodávateľ:JUDr. Pevel Jurek, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Zmluvne dohodnutá čiastka:830,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:830,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy