Zmluva č. 80/K/2010/120/7445/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/K/2010/120/7445/2010
Dodávateľ:Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 428,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 428,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Vodné hospodárstvo

Prílohy