Zmluva č. 217/DOD/2009/410/7218/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:217/DOD/2009/410/7218/2008
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:WANDA - nakladanie s odpadmi
Zmluvne dohodnutá čiastka:120 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:120 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Austrian Watervay Company, Vieden AT
Poznámka:85 % financované z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, 15 % financovanie zo ŠR SR

Prílohy