Zmluva č. 1/12/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/12/2008
Dodávateľ:AUTOCOMODEX, Trnava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o predaji motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 278 909,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 278 909,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy