Zmluva č. F2 - 5/LEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:F2 - 5/LEP/2010
Dodávateľ:VITAL a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka nábytku
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 113,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 113,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy