Zmluva č. 2802587

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2802587
Dodávateľ:T-Mobile
Predmet zmluvy - názov zmluvy:DODATOK k Zmluve o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:67,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:67,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:70,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy