Zmluva č. 0922597

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0922597
Dodávateľ:T-Mobile
Predmet zmluvy - názov zmluvy:DODATOK k Zmluve o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:360,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:360,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:450,00
Rezort:
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy