Zmluva č. DSS-40/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DSS-40/2008
Dodávateľ:Data System Soft, spol .s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rozšírenie systému FOND
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 266 160,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 266 160,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy