Zmluva č. DSS-05/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DSS-05/2009
Dodávateľ:Data System Soft, spol .s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rozšírenie systému FOND 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:216 859,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:216 859,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy