Zmluva č. DSS-09/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DSS-09/2005
Dodávateľ:Data System Soft, spol .s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozšírenie systému FOND 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:595 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:595 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:595 000,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy