Zmluva č. 190/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:190/2005
Dodávateľ:Ján Hlucháň - Verejné stravovanie s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:11 400,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Poznámka:V zmluve je stanovená cena za stravnú jednotku vo výške 2,32 EUR t.j. za jeden obed, skutočné náklady RÚVZ Žilina závisia od počtu objednaných obedov zo strany pracovníkov RÚVZ Žilina.

Prílohy