Zmluva č. RO_33/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO_33/2010
Dodávateľ:IVeS
Predmet zmluvy - názov zmluvy:aplikačné programové vybavenie od IVesu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KUZP TT

Prílohy