Zmluva č. 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2007
Dodávateľ:BOMAT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:odpad
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP

Prílohy